Về website này

“Amazing AOMORI (Hướng dẫn Thực phẩm Chính thức Tỉnh Aomori)” (sau đây gọi là “Website này”) là website do tỉnh Aomori điều hành, cung cấp thông tin về các sản phẩm được sản xuất tại tỉnh Aomori cho những người sống ở nước ngoài. Vui lòng lưu ý với những hạng mục dưới đây khi sử dụng.

Tổ chức điều hành

Tỉnh Aomori

Mã số bưu chính: 030-8570
1-1-1 Nagashima, thành phố Aomori, tỉnh Aomori
TEL: 017-734-9730
FAX: 017-734-8119

Về chính sách bảo mật (bảo vệ thông tin cá nhân)

Đối với việc thu thập, sử dụng và quản lý thông tin cá nhân, Website này dựa vào Điều lệ Bảo vệ Thông tin Cá nhân và xử lý thích hợp như sau.

Thông tin cá nhân là gì?

Là đề cập đến những thông tin nhận dạng được hoặc có khả năng nhận dạng được một cá nhân cụ thể như địa chỉ, họ và tên, số điện thoại và địa chỉ email, v.v...

 • (*) Tuy nhiên, ngoại trừ những thông tin liên quan đến lãnh đạo của công ty và các tổ chức khác có trong thông tin liên quan đến công ty và các tổ chức khác tương ứng.

Thu thập thông tin cá nhân

Khi thu thập thông tin cá nhân thông qua Website này, về nguyên tắc là sẽ thu thập thông tin được cung cấp (đăng ký) bởi ý muốn của bản thân người đó.
Ngoài ra, chúng tôi sẽ làm rõ mục đích thu thập thông tin trước đó và thu thập trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích liên quan.

Sử dụng thông tin cá nhân/cung cấp cho bên thứ ba

Ngoại trừ trường hợp đã được quy định trong Điều lệ Bảo vệ Thông tin Cá nhân tỉnh Aomori như trường hợp được sự đồng ý của bản thân người đó hoặc trường hợp theo quy định của pháp luật, v.v... ra, thông tin cá nhân được cung cấp (đăng ký) thông qua Website này sẽ không sử dụng cho những mục đích khác ngoài mục đích thu thập cũng như không cung cấp cho bên thứ ba.

Quản lý thông tin cá nhân

 • Chúng tôi sẽ quản lý thông tin cá nhân đã thu thập một cách chặt chẽ và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn rò rỉ, sử dụng bất chính, giả mạo, v.v...
 • Thông tin cá nhân không cần lưu giữ nữa sẽ được xóa bỏ hoàn toàn một cách an toàn và nhanh chóng.

Về chính sách cookie

Một số trang được cung cấp bởi Website này có sử dụng cookie.
Cookie là thông tin được gửi từ máy chủ đến trình duyệt của người dùng và được lưu trữ trên máy tính của người dùng để nhà cung cấp website có thể xác định máy tính của người dùng, có thể thu thập được thông tin như số lần truy cập máy tính sử dụng cũng như trang đã truy cập, v.v... nhờ sử dụng cookie. Tuy nhiên, chúng tôi không sử dụng cookie để thu thập bất kỳ thông tin nào có thể xác định được cá nhân người dùng. Ngoài ra, có thể tắt chức năng cookie bằng cách thiết lập trình duyệt của người dùng.

Bên cạnh cookie độc lập, Website này có thể sử dụng cookie của bên thứ ba cho các mục đích như phát quảng cáo và phân tích dữ liệu, v.v...
Ví dụ, chúng tôi sử dụng Google Analytics để nắm bắt tình trạng sử dụng website. Google Analytics sử dụng cookie để thu thập xu hướng sử dụng website mà không xác định người dùng cá nhân, thông tin thu thập được quản lý dựa trên Chính sách bảo mật của Google.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem website liên quan của Google. Tuy nhiên, tỉnh Aomori sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do sử dụng dịch vụ Google Analytics.
Ngoài ra, Website này cũng thu thập dữ liệu thông qua Google Signals. Trong Google Signals, dữ liệu truy cập được thu thập bằng Google Analytics, dữ liệu đó không thể nhận dạng cá nhân và được liên kết với thông tin tài khoản Google của người dùng đã đăng nhập.
(Tuy nhiên, chỉ những người dùng đã đồng ý với việc liên kết với mục đích tùy chỉnh quảng cáo mới thuộc đối tượng tạo liên kết)

Về chính sách liên kết link

Về nguyên tắc thì có thể tự do liên kết link đến Website này. Tuy nhiên, chúng tôi không chấp nhận các liên kết link từ các trang sau.

 • Trang vi phạm pháp luật, trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục
 • Trang có nguy cơ dẫn dắt/gây sai lầm trong nhận định của người xem
 • Trang gây ra hoặc có nguy cơ gây ra những điều vu khống, phỉ báng, bôi nhọ danh dự của tỉnh Aomori hoặc bên thứ ba
 • Trang xâm phạm hoặc có nguy cơ xâm phạm bản quyền hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của tỉnh Aomori hoặc bên thứ ba
 • Trang xâm phạm hoặc có nguy cơ xâm phạm tài sản, danh tiếng, quyền nhân thân hoặc quyền riêng tư của tỉnh Aomori hoặc bên thứ ba
 • Trang vi phạm Luật Bầu chọn Công chức như các cuộc vận động bầu cử, v.v...
 • Những trang khác mà nhà điều hành nhìn nhận là không phù hợp

Hạng mục lưu ý liên quan đến việc chỉ định URL áp dụng liên kết link

Website này khuyến khích liên kết link đến trang chủ (http://products.aomori-tourism.com) nhưng không từ chối các liên kết link trực tiếp đến các trang khác. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý những điều sau đây.

 • Hãy tránh trường hợp bỏ qua trang nên đọc đầu tiên để liên kết link trực tiếp đến các trang không truyền tải đầy đủ nội dung.
 • Thông tin đã đăng có thể được thay đổi, chuyển giao hoặc xóa bỏ, v.v... nhằm duy trì tính chính xác, cải thiện khả năng truy cập hoặc chấm dứt hoạt động, v.v... mà không thông báo trước.
 • URL của Website này có thể thay đổi mà không cần báo trước. Ngoài ra, xin lưu ý rằng nhà điều hành sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm liên quan đến việc yêu cầu bồi thường hoặc khiếu nại, v.v... liên quan đến các link liên kết khác.

Trường hợp thiết lập liên kết link, vui lòng sử dụng biểu ngữ dưới đây.

Về việc xử lý bản quyền

Nội dung (ký tự, hình ảnh, video, hình ảnh minh họa, v.v...) và tất cả các thông tin khác được đăng trên Website này được tạo ra/cập nhật bởi nhà điều hành và các tổ chức, cơ sở kinh doanh có liên quan (sau đây gọi là “Nhà cung cấp nội dung”) được nhà điều hành công nhận. Về nguyên tắc, nhà điều hành và “Nhà cung cấp nội dung” sở hữu bản quyền đối với những nội dung này, không được sao chép/chuyển mục đích sử dụng mà không được phép ngoại trừ những trường hợp được Luật Bản quyền cho phép.
Tuy nhiên, đối với những trường hợp nhà điều hành nhận thấy có hiệu quả đối với việc thúc đẩy phát triển công nghiệp ở tỉnh Aomori thì sẽ cho phép sử dụng trong các ấn phẩm, đồ dùng quảng cáo, website, v.v...
Ngoài ra, có thể sẽ không được phép sử dụng trong các trường hợp sau đây.

 • Chỉ sử dụng cho mục đích tìm kiếm lợi nhuận bởi các tổ chức tìm kiếm lợi nhuận
 • Sử dụng trái với các chính sách cũng như việc thực thi liên quan của tỉnh Aomori
 • Chỉ sử dụng cho mục đích chính trị hoặc tôn giáo
 • Sử dụng với mục đích khác được nhà điều hành nhìn nhận là không phù hợp

Bản quyền của từng nội dung sẽ thuộc về nhà điều hành và “Nhà cung cấp nội dung” nên những người dùng nội dung và những người có liên quan đến việc sử dụng các nội dung (sau đây được gọi là “Người dùng, v.v...”) hãy cố gắng bảo vệ bản quyền và quản lý dữ liệu một cách thiện chí.

Nhà điều hành không sở hữu các quyền như quyền chân dung, quyền thương hiệu, quyền sáng chế, quyền tác giả, quyền sử dụng, v.v... liên quan đến con người, hàng hóa, tòa nhà, địa điểm, v.v... có trong hình ảnh. Trường hợp cần phải thương lượng về việc cho phép, v.v... các quyền này, “Người dùng, v.v...” phải tự mình tiến hành các cuộc thương lượng liên quan. Trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến các quyền này, “Người dùng, v.v...” hãy có trách nhiệm xử lý/giải quyết.

Không cần hiển thị thẻ tín dụng, v.v... khi sử dụng nội dung được cung cấp trên Website này.

Tỉnh Aomori hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do sử dụng nội dung được cung cấp trên Website này hoặc tải xuống từ Website này.

Hãy thảo luận với nhà điều hành trước khi sử dụng đối với những hạng mục không được quy định trong Quy định này hoặc những hạng mục nghi vấn.

Về thương hiệu

Tất cả tên công ty, tên dịch vụ, tên sản phẩm, v.v... được đăng trên Website này đều là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của các doanh nghiệp hoặc tổ chức. Để thuận tiện cho việc giải thích, Website này có thể đăng tên sản phẩm, tên tổ chức, v.v... nhưng không có ý định hoặc nhằm mục đích xâm phạm quyền thương hiệu liên quan.

Về điều khoản miễn trừ trách nhiệm

Mặc dù đã nỗ lực hết sức nhằm đảm bảo tính chính xác của thông tin đăng trên Website này. Tuy nhiên, tỉnh Aomori và các “Nhà cung cấp nội dung” sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành vi nào của người dùng thực hiện dựa trên thông tin trên Website này.

Tỉnh Aomori hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh do người dùng đã truy cập vào Website này.

Mặc dù Website này có thể liên kết link đến các website không phải do tỉnh Aomori quản lý. Tuy nhiên, các website được liên kết không phải do tỉnh Aomori quản lý, điều hành nên sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm về sự đúng sai trong nội dung liên quan.

Toàn bộ hoặc một phần của Website này có thể bị gián đoạn hoặc dừng cung cấp thông tin vì lý do bảo trì, v.v... Vui lòng lưu ý.

Back to top