Trái cây sấy khô

Được ưa thích như là một thức ăn nhẹ bổ dưỡng

“Trái cây sấy khô” được ưa thích như một loại thức ăn nhẹ bổ dưỡng vì nó có thời hạn sử dụng lâu và nhẹ hơn trái cây tươi. 

Nhiều loại trái cây bị mất vitamin C khi sấy khô nhưng táo khô của tỉnh Aomori có hàm lượng vitamin C rất cao. Ngoài táo, không chỉ táo khô mà còn có bán táo dẻo, táo đông lạnh khô.

Back to top