Táo chế biến

Nước ép táo
Nước ép táo
Nước ép trái cây gồm c&oacut…
https://products.aomori-tourism.com/vn/products/detail_54.html
Mứt
Mứt
Mứt táo được làm ở Aomori đầy ắp p…
https://products.aomori-tourism.com/vn/products/detail_55.html
Trái cây sấy khô
Trái cây sấy khô
“Trái cây sấy khô&rdquo…
https://products.aomori-tourism.com/vn/products/detail_56.html
Brandy (rượu mạnh)
Brandy (rượu mạnh)
“Apple Brandy” được làm bằng …
https://products.aomori-tourism.com/vn/products/detail_58.html
Cidre (rượu táo)
Cidre (rượu táo)
“Cidre” là một loại đồ uống c…
https://products.aomori-tourism.com/vn/products/detail_65.html
Back to top