อาหารทะเล

ปลาแมกเคอเรล
ปลาแมกเคอเรล
จังหวัดอาโอโมริเป็นที่รู้จักมานานแล้วว่าเป็นหนึ่…
https://products.aomori-tourism.com/th/products/detail_52.html
หอยเชลล์
หอยเชลล์
อาโอโมริเป็นแหล่งผลิตหอยเชลล์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหน…
https://products.aomori-tourism.com/th/products/detail_53.html
Back to top