เรื่องราวของเรา

อาโอโมริตั้งอยู่เหนือสุดของเกาะฮอนชูที่ล้อมรอบด้วยทะเลทั้งสามด้าน บางครั้งธรรมชาติที่สวยงามก็แสดงให้เห็นด้านที่รุนแรง เช่น ความหนาวเย็นของดินแดนที่มีหิมะตกเยอะ และคลื่นแรงของช่องแคบ
ด้วยความซื่อตรง ความอุตสาหะของชาวจังหวัดอาโอโมริ และความกระตือรือร้นอย่างแรงกล้าที่จะทำการส่งมอบสินค้าแสนอร่อยที่ผลิตได้ให้กับทั่วโลก ทำให้ที่นี่เผชิญหน้ากับธรรมชาติที่รุนแรงเพื่อส่งมอบสินค้าคุณภาพดีที่ผลิตในจังหวัดไปสู่ทั่วโลก
เราจะขอแนะนำเรื่องราวของเราที่หล่อเลี้ยงความอร่อยในอาหารของอาโอโมริ

คุณภาพสูงและอร่อย! สัมผัสความน่าสนใจของแอปเปิลอาโอโมริ

แอปเปิลที่ผลิตในจังหวัดอาโอโมริเป็นแอปเปิลที่มีปริมาณการผลิตและมีพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุดในญี่ปุ่น แอปเปิลที่ผลิตในจังหวัดอาโอโมริจะถูกส่งออกอย่างแข็งขัน และหลายคนน่าจะเคยเห็นแอปเปิลเหล่านี้ในซูเปอร์มาร์เก็ต ฯลฯเราจะขอแนะนำจุดดึงดูดใจของแอปเปิลคุณภาพสูงแสนอร่อยจากจังหวัดอาโอโมริ และการให้ความสำคัญในการรักษาความสดของแอปเปิลนี้

คุณภาพสูงและอร่อย! สัมผัสความน่าสนใจของแอปเปิลอาโอโมริ

ความน่าสนใจของหอยเชลล์อาโอโมริ ซึ่งเป็นวัตถุดิบยอดนิยมที่คนทั่วโลกชื่นชอบ

จังหวัดอาโอโมริที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของเกาะฮอนชูนี้ มีปริมาณการจับหอยเชลล์ที่เพาะเลี้ยงไว้มากที่สุดในประเทศญี่ปุ่นหอยเชลล์นำมาใช้ได้ง่ายสำหรับอาหารทุกประเภท ไม่เพียงแต่อาหารญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอาหารตะวันตกและอาหารจีน ฯลฯ ด้วย และเราจะมาบอกความลับของความนิยมจากการจับหอยเชลล์ เทคโนโลยีการถนอมอาหารใหม่ล่าสุด และวิธีการทานที่หลากหลาย ฯลฯ

ความน่าสนใจของหอยเชลล์อาโอโมริ ซึ่งเป็นวัตถุดิบยอดนิยมที่คนทั่วโลกชื่นชอบ

"ข้าวอาโอโมริ" ที่ถูกหล่อเลี้ยงในผืนดินอันอุดมสมบูรณ์ของอาโอโมริ

ข้าวอาโอโมริเป็นข้าวแสนอร่อยที่ได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ น้ำใสสะอาด ตลอดจนความรู้และเทคนิคในการปลูกข้าวที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นเราจะขอแนะนำความน่าสนใจของข้าวอาโอโมริที่ปลูกอย่างให้ความสำคัญด้วยมือของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

"ข้าวอาโอโมริ" ที่ถูกหล่อเลี้ยงในผืนดินอันอุดมสมบูรณ์ของอาโอโมริ
Back to top