Gạo Masshigura

Hương vị nhẹ nhàng, hòa hợp với bất kỳ món ăn kèm nào

Có lực đàn hồi vừa phải, độ kết dính nhỏ, hương vị nhẹ nhàng. Đặc trưng là có màu trắng và bóng khi nấu chín, vẻ bề ngoài đẹp với các hạt đồng đều, v.v... 

Do kháng bệnh đạo ôn tốt, có sản lượng cao và đặc tính pha trộn nên được trồng trên diện tích rộng lớn trong tỉnh. 


Đây là gạo xuất hiện vào năm 2006 với mong muốn theo đuổi hương vị và chất lượng của gạo Aomori, nỗ lực nghiêm túc với gạo Masshigura.

Lịch theo mùa

Tháng 1
Type2
Tháng 2
Type2
Tháng 3
Type2
Tháng 4
Type2
Tháng 5
Type2
Tháng 6
Type2
Tháng 7
Type2
Tháng 8
Type2
Tháng 9
Type2
Tháng 10
Type1
Tháng 11
Type1
Tháng 12
Type1
Type1
Vô mùa
Type2
Thời gian phân phối
Back to top