Gạo Tsugaru Roman

Mức độ cân đối tổng thể tốt và hương vị nhẹ nhàng

Gạo “Tsugaru Roman” là giống gạo xuất hiện vào năm 1997 như là một con át chủ bài của gạo được sản xuất ở tỉnh Aomori. 

Mức độ cân đối tổng thể tốt về hương vị và độ dính, v.v... có hương vị nhẹ nhàng nên rất phù hợp với món ăn Nhật Bản. 


Được gieo trồng ở những khu vực thích hợp với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng tốt, chủ yếu ở vùng trung tâm Tsugaru cũng như ở vùng Tây Bắc Tsugaru và vùng đồng bằng Nam bộ, nơi đặc biệt có điều kiện thời tiết thuận lợi ở tỉnh Aomori.

Lịch theo mùa

Tháng 1
Type2
Tháng 2
Type2
Tháng 3
Type2
Tháng 4
Type2
Tháng 5
Type2
Tháng 6
Type2
Tháng 7
Type2
Tháng 8
Type2
Tháng 9
Type2
Tháng 10
Type1
Tháng 11
Type1
Tháng 12
Type1
Type1
Vô mùa
Type2
Thời gian phân phối
Back to top