ผักและข้าว

นางาอิโมะ
นางาอิโมะ
นางาอิโมะ (มันภูเขาขนิดหนึ่ง) จากอาโอโมริครองตลา…
https://products.aomori-tourism.com/th/products/detail_48.html
ข้าวมัชชิงุระ
ข้าวมัชชิงุระ
ข้าวมีความยืดหยุ่นในปริมาณที่เหมาะสมและเนื้อหนึบ…
https://products.aomori-tourism.com/th/products/detail_49.html
ข้าวเซเต็น โนะ เฮกิเรกิ
ข้าวเซเต็น โนะ เฮกิเรกิ
จุดเด่นคือมีความสมดุลที่ดีทั้งความหนึบและแน่น รว…
https://products.aomori-tourism.com/th/products/detail_50.html
ข้าวสึงารุ โรมัน
ข้าวสึงารุ โรมัน
"สึงารุ โรมัน (Tsugaru Roman)" เป็นพัน…
https://products.aomori-tourism.com/th/products/detail_51.html
Back to top